Demensföreningen Stenungsund - Tjörn - Orust<font color="ffffff"> Alzheimer Alzheimers</font>


Om föreningen

Föreningen vill:

 • Verka för de dementas rätt till ett värdigt liv
 • Vara kontaktorgan för anhöriga samt erbjuda stöd och rådgivning
 • Informera om demenssjukdomar, vård och omsorgsformer, forskning, utveckling av vården av dementa
 • Ta till vara och utveckla enskildas kunskap och erfarenheter bl.a. genom utbildning och kurser
 • Att anhöriga skall ha rätt till information, stöd och avlösning i vården

Föreningen gör:

Genom att vara med i föreningen:

 • Kan du få stöd och rådgivning
 • Kan du delta i möten med andra anhöriga och vårdpersonal med möjligheter att utbyta erfarenheter
 • Kan du få lyssna på intressanta föreläsningar i samband med våra medlemsmöten
 • Kan du delta i anhörigcirklar i samarbete med ett studieförbund
 • Får du medlemstidningen Demensforum, som utkommer med aktuell information 4 ggr per år

Vi anordnar:

 • Ca. 10 medlemsmöten per år
 • Ca. 15-20 möten i stödgrupper per år i Stenungsund och lika många på Orust
 • Vårutflykt
 • Julbord
 • Deltagande vid Alzheimersdagen, Seniordagen och andra demensrelaterade aktiviteter

Skriv ut!