Demensföreningen Stenungsund - Tjörn - Orust<font color="ffffff"> Alzheimer Alzheimers</font>


Demens

Vad är demens och vad leder sjukdomen till?

Demens är ett sjukdomstillstånd, som drabbar vissa av hjärnans funktioner.
Det innebär t.ex. att minnet sviker, orienteringsförmågan försämras, talet bryts ned och kommunikationen
med andra kan inte upprätthållas.
Den drabbade klarar sig inte utan hjälp från andra. Detta innebär vård och omsorg dygnet runt.

De anhöriga och de demenssjuka

Demenssjukdomarna kallas ibland för "de anhörigas sjukdom".
Med det uttrycket vill man visa på det stora och tunga ansvar som läggs på de anhöriga.
I detta ingår också att föra de demenssjukas talan.

Några råd till dig som anhörig till en demenssjuk

Tidsuppfattning och lokalsinne försämras, det blir svårt att känna igen personer och föremål. Tidigare kända vägar kan upplevas som nya och det blir svårt att hitta till kända platser

  • Ta vara på alla tillfällen att markera för personer med demenssjukdom att de är betydelsefulla och unika
  • Använd namn vid tilltal för att bekräfta vem du är och vem den du talar till är
  • Sätt en lapp på insidan av ytterdörren som talar om när det är dag och när det är natt för att förhindra att personen går ut nattetid
  • Markera ytterdörren på utsidan med ett kännetecken som den sjuke känner väl igen
  • Lägg en lapp med adress och telefonnummer i den demenssjukes ytterplagg, att ha till hjälp

Mer information

För mer information hänvisas till Demensförbundet, huvudrubriken Demenssjukdomar (öppnar i nytt fönster)

Här finns flera underrubriker som ger information om:

  • Demensförbundets tidning
  • De vanligaste demenssjukdomarna
  • Rådgivning från Demensförbundet
  • Svar på de vanligaste frågorna
  • Lag och rätt

 

Du är också välkommen att kontakta lokalföreningens styrelsen via e-mail info@stodemens.se eller genom att ringa till någon av styrelsemedlemmarna.

Skriv ut!