Demensföreningen Stenungsund - Tjörn - Orust<font color="ffffff"> Alzheimer Alzheimers</font>


Historik

Föreningen bildades den 2/11 1989 av Inga-Britt Johansson, då chef för Tallåsens äldreboende.

Som första ordförande valdes Margareta Sundberg.

Initialt omfattade föreningen enbart Stenungsund. Efter första året omfattade föreningen 29 medlemmar.

1994 tillkom även Orust och Tjörn och föreningen bytte namn till "Demensföreningen STO-regionen".

Under alla åren har Docent Ingvar Carlsson varit ett stort stöd för föreningen, med bl.a. flera föreläsningar.

I dag är vi ca. 145 medlemmar, varav ca. 50 är aktiva.


Skriv ut!